Zelena javna nabava

O programu

Datum održavanja: 3.12.2020.
Predavač: Sanja Mjertan, mag. iur.
Cijena: 990,00 kuna

Broj odobrenja: 2020-0414

Broj bodova za polaznike: 8


PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE – webinar

Zelena javna nabava i projekti (su)financirani EU sredstvima

s mjerilima i kriterijima EU-a

projektiranje, izgradnja, opremanje i upravljanje poslovnim zgradama

namještaj

računala i računalna oprema

medicinska električna i elektronička oprema

papir za ispis i kopiranje

Trajanje: 8 nastavnih (školskih) sati, od 9;00 do 16:00 h

Platforma: Google Meet – jednostavan tehnički pristup

Potrebno računalo (stolno ili prijenosno), tablet ili mobitel s internetskom vezom

Vrijeme održavanja: 3.12. 2020. od 9:00 do 16:00 h

PROGRAM WEBINARA

SATNICA I TEME PREDAVANJA:

Vrijeme izvedbeNastavni satTema predavanja  
9:00 – 10:301. i 2. sat (90 min)Izrada plana nabave i priprema postupka javne nabave – specifičnosti, rizici i preporuke
– Plan nabave i specifičnosti kod izrade plana nabave za potrebe projekata sufinanciranih EU sredstvima
– Nadležnost i postupanje posredničkih tijela koja kontroliraju provedbu javne nabave na projektima sufinanciranim EU sredstvima
– Izjave o (ne)postojanju sukoba interesa i upravljanje potencijalnim sukobom interesa
– Priprema postupka javne nabave i dokumentacije o nabavi: prethodno savjetovanje i analiza tržišta u javnoj nabavi: Kako?
10:30-10:4515 min Pauza
 10:45 -12:153. i 4. sat (90 min)Izrada dokumentacije o nabavi i izrada poziva za dostavu ponuda, tehničke specifikacije, troškovnika: najčešće pogreške, rizici ulaganja žalbe i financijskih korekcija – preporuke
za obveznike i neobveznike Zakona o javnoj nabavi
s primjerima provedenih nabava i mjerilima EU za zelenu javnu nabavu

– Dokumentacija o nabavi sukladno Zakonu o javnoj nabavi i Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave i EU projektima
– Izrada poziva za dostavu ponuda u postupcima jednostavne nabave prema načelima javne nabave
– Primjena Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD obrazac) u dokumentaciji o nabavi – novine u EOJN RH
– Tehničke specifikacije i zahtjevi naručitelja s troškovnikom u sustavu e-nabave
12:15-12:3015 min Pauza
12:30-14:005. i 6. sat (90 min)Kriterij za odabir gospodarskog subjekta i kriteriji za odabir ponude,
najčešće pogreške, rizici ulaganja žalbe i financijskih korekcija – preporuke
za obveznike i neobveznike Zakona o javnoj nabavi
sa stajalištima DKOM-a i primjerima provedenih nabava sufinanciranih sredstvima EU i mjerilima EU za zelenu javnu nabavu

– Dokazi za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta
– Kriteriji za odabir ponude s metodologijom ocjene ekonomski najpovoljnije ponude
– Sudjelovanje više subjekata u ponudi (zajednica ponuditelja, podizvoditelji, oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata) – primjeri iz prakse i stajališta DKOM-a
Pregled i odabir ponuda, sklapanje i izmjena ugovora o javnoj / jednostavnoj nabavi – rizici i preporuke
– Pregled ponuda, upotpunjavanje i pojašnjavanje dokaza, izuzetno niskih cijena, kriterij jednakovrijednosti te odabir ponuda u postupcima javne nabave, jednostavne nabave i EU projektima
– obvezna primjena e-Certisa u postupcima javne nabave
– ponuditelji s poslovnim nastanom izvan Republike Hrvatske i strani državljani u postupcima jednostavne i javne nabave
– starost dokumenata – novine
– postupak donošenja odluke o odabiru i poništenju
– žalbeni rok i rok mirovanja
14:00-14:3030 min Pauza
14:30-15:157. sat
(45 min)
Nadzor i pravna zaštita – rizici, posljedice i preporuke
– nadzor nad provedbom Zakona o javnoj nabavi i provedbom projekata sufinanciranih EU sredstvima
– pravna zaštita
– e-žalba u postupcima javne nabave
– postupovne pretpostavke za postupanje DKOM-a i osobito bitne povrede u postupcima javne nabave
– posljedice kršenja zakonskih odredbi o bitnim i nebitnim izmjenama ugovora o javnoj nabavi
– financijske korekcije u postupcima nabave sufinanciranim EU sredstvima
15:15-16:008. sat
(45 min)
Pravna zaštita i financijske korekcije
– ekonomski najpovoljnija ponuda, nova praksa i stajališta DKOM-a
– najčešće pogreške naručitelja i ponuditelja u postupcima javne nabave i kako ih izbjeći
– financijske korekcije u postupcima nabave sufinanciranim EU sredstvima i kako ih izbjeći

Prijave su moguće do 1.12.2020. do 16:00 h.

Svaki polaznik će dobiti tehničke upute za pristup webinaru do održavanja.  

Predavačica: Sanja Mjertan, mag.iur. ovlašteni trener s praktičnim iskustvom provedbe postupaka javne nabave i EU projekata kod više naručitelja i ponuditelja

Kotizacija: 990,00 kn po polazniku (PDV se ne obračunava sukladno članku 90. Zakona o porezu na dodanu vrijednost)

Popust na količinu: -10% za kotizacije drugog, trećeg i četvrtog polaznika. Za 5+ polaznika, obratite se na mi.smo@educateam.hr za ponudu

Kotizaciju molimo uplatiti na poslovni račun Educateam d.o.o. IBAN: HR3624020061100716677, prema podacima s ponude, najkasnije do dana održavanja.