Webinari iz javne nabave

Trenutno organiziramo odobrene programe usavršavanja iz javne nabave za obnavljanje certifikata (8 bodova), u obliku webinara

1.12.2020. tema jednostavna i javna nabava:

sukob interesa, načela i posebni propisi, stranci, kriteriji, podugovaratelji/oslanjanje/zajednica ponuditelja

  • specifičnosti, rizici i preporuke u EU projektima –

2.12.2020. tema COVID-19 i kriteriji ENP za nabavu prehrambenih proizvoda

– kriteriji ENP, burza roba, otvoreni i pregovarački postupak bez prethodne objave

3.12.2020. tema Zelena javna nabava i projekti (su)financirani EU sredstvima

s mjerilima i kriterijima EU-a

  • projektiranje, izgradnja, opremanje i upravljanje poslovnim zgradama
  • namještaj
  • računala i računalna oprema
  • medicinska električna i elektronička oprema
  • papir za ispis i kopiranje