Opći uvjeti poslovanja

Educateam, kao i svaka druga tvrtka, ima Opće uvjete poslovanja kako bi naše poslovno iskustvo bilo što ugodnije i bezbolnije – i za Educateam i za Vas.

Prijavnica na seminar / program usavršavanja je obvezujuća.

Seminari  /  programi usavršavanja

Seminar/program usavršavanja možete otkazati isključivo u pisanoj formi – preporučljivo na email adresu naše korisničke podrške ili putem forme za otkazivanje seminara/programa usavršavanja.

Ukoliko otkažete seminar / program usavršavanja najmanje 10 dana prije njegova održavanja, ne snosite nikakve troškove otkazivanja.

Kod otkazivanja seminara / programa usavršavanja najmanje:

  • 10 dana prije održavanja: ne snosite nikakve troškove
  • 5 dana prije održavanja: snosite 50% visine kotizacije
  • unutar 3 dana prije održavanja: snosite 75% visine kotizacije

Zbog ograničenog broja sudionika/ polaznika u slučaju nedolaska, a neotkazivanja prijavnice najkasnije 24 sata prije održavanja, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.

Educateam kao organizator zadržava pravo izmjene termina i mjesta održavanja seminara.

Educateam kao organizator odobrava popust za dolazak na seminar više polaznika iz iste tvrtke. Za više informacija oko visine popusta, kontaktirajte Educateam korisničku podršku.

Educateam zadržava pravo izmjene programa u slučaju nepredviđenih okolnosti.

Educateam nije odgovoran za eventualno nepridržavanje ili otkazivanje programa/seminara usred okolnosti koje nije mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.