COVID-19 i nabava prehrambenih proizvoda

U “Narodnim novinama” br. 41/2012 od 3.4.2020. god. objavljena je Odluka o uvjetima i kriterijima koje pri javnoj nabavi moraju zadovoljiti poljoprivredni i prehrambeni proizvodi.

Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Za vrijeme trajanja bolesti COVID-19 javni naručitelj će poljoprivredne i prehrambene proizvode nabavljati od gospodarskih subjekata, obvezno primjenjujući kriterije za odabir ponude iz članka 284. stavka 7. Zakona o javnoj nabavi koji se odnose na kvalitetu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda osobito vodeći računa da su isti proizvodi sezonski, ekološki, integrirani proizvodi i dr., čime se osigurava veća svježina ili niže opterećenje okoliša u pogledu kraćeg prijevoza, bez obzira na vrstu postupka javne nabave.

Javni naručitelj može povećane količine poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, izravno nabavljati od drugog gospodarskog subjekta uz primjenu pregovaračkog postupka bez prethodne objave sukladno članku 131. stavku 1. točki 3. i članku 132. točki 3. Zakona o javnoj nabavi, ako mu ugovoreni gospodarski subjekt nije u mogućnosti isporučiti ugovorene količine u skladu s člankom 284. stavkom 7. Zakona o javnoj nabavi.

riba i rajčica.jpg

Ministarstvo poljoprivrede će, u skladu s člankom 132. točkom 3. Zakona o javnoj nabavi izraditi aplikaciju koja će imati funkciju burze robe – digitalnu tržnicu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Ponuditelji će se na burzu robe – digitalnu tržnicu uključiti putem javnog poziva, objavljenog od strane Ministarstva poljoprivrede.