e-Certis

Ne zaboravite kako je od 18. listopada 2018. obvezno korištenje e-Certis baze!

Što je e-Certis?

e-Certis je informacijski sustav s pomoću kojeg možete lakše saznati koje su potvrde potrebne u postupcima javne nabave diljem EU-a.

Sustav e-Certis:

– europskim poduzećima koja namjeravaju sudjelovati u postupku javne nabave pruža informacije o dokazima koje je potrebno dostaviti, a

– javnim naručiteljima koji ocjenjuju ponude iz raznih država članica pomaže u ocjeni dostavljenih dokaza.

Stajalište DKOM-a: Nekorištenje e-Certisa od strane obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi predstavlja osobito bitnu povredu Zakona o javnoj nabavi!

Gdje pronaći i kako raditi s e-Certisom?

https://ec.europa.eu/tools/ecertis/

Dovoljno je unijeti opis dokumenta kojim se dokazuje sukladnost s kriterijima za isključenje ili odabir u određenom postupku.

Funkcija pretraživanja dostupna je na svim službenim jezicima EU.

Sustav e-Certis je referentni alat, a ne služba za pravno savjetovanje.

Sustav ne jamči da će javni naručitelj informacije dobivene pretraživanjem priznati kao valjane. Sustav samo pruža informacije s pomoću kojih korisnici mogu lakše saznati koje su potvrde i uvjerenja obično potrebni u postupcima javne nabave u pojedinim državama članicama. Informacije sadržane u bazi podataka dostavljaju nacionalna tijela i one se redovito ažuriraju.