Novi EU pragovi

Nove vrijednosti EU pragova od 1.1.2020. god.

Novi EU pragovi.PNG
Novčići.jpg