Novi EU pragovi

Novi EU pragovi za primjenu u javnoj nabavi u 2022. i 2023. godini

Nove vrijednosti EU pragova od 1.1.2020. god.

Novi EU pragovi.PNG
Novčići.jpg