GDPR danas i sutra

Najava seminara

Jesen 2021., u suradnji s PROXIMA CONSULTING d.o.o. Pretprijave u tijeku.

EDUCATEAM d.o.o. u suradnji s PROXIMA CONSULTING-RISK AND QUALITY MANAGEMENT d.o.o. najavljuje održavanje interaktivnog seminara u jesenskom terminu na temu

GDPR danas i sutra:

Rizici obrade osobnih podataka i kako ih nadzirati?

Koji su rizici obrade osobnih podataka?  Što je procjena učinka zaštite osobnih podataka i kako se provodi?

Predavači:

Sanja Mjertan, mag.iur. – nakon više od 25 godina radnog iskustva na vodećim poslovnim pozicijama i više od 12 godina kao predavač na brojnim seminarima, konferencijama, radionicama i ostalim oblicima edukacija, danas je uspješna savjetnica i trenerica za više aspekata poslovanja, kako za javne ustanove i državne institucije, tako i za trgovačka društva i civilni sektor, u vlastitoj tvrtki EDUCATEAM d.o.o. te aktivno sudjeluje u nizu projekata

i Darko Kordovan, dipl. ing., iskusan konzultant u području upravljanja usklađenošću i rizicima i upravljajnja poslovnim procesima s 36 godina iskustva i 21 godina rada u poslovnom savjetovanju, a sada kao direktor tvrtke PROXIMA CONSULTING-RISK AND QUALITY MANAGEMENT d.o.o. Sudjelovao je u više od 130 uspješnih projekata pomoću različitih rješenja za poboljšavanje poslovnih procesa. Autor je stručnih radova i predavač na međunarodnim i domaćim konferencijama.

Napravili ste polazni okvir za primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka i kreirali privole? Jeste li to dobro i cjelovito učinili? Primjenjujete li ispravno Opću uredbu o zaštiti podataka? Znate li što i kako dalje raditi? Što je procjena učinka zaštite osobnih podataka? Koji su to rizici obrade osobnih podataka i kako ih uspješno nadzirati? – Samo su neka od otvorenih pitanja na koje će polaznici dobiti odgovore na zajedničkom interaktivnom seminaru.

S Vama u nove izazove!

Ukoliko želite provjeriti način implementacije regulative, saznati kako upravljati rizicima u obradi osobnih podataka i nadzirati ih, svoj interes iskažite, svoj interes iskažite neobvezujućom prijavom ispod.

Ne prepustite obradu osobnih podataka slučaju! Zašto biste plaćali kazne ako ne morate?!

Iskoristite mogućnost i napravite pretprijavu!

Pretprijava

* indicates required

Pretprijave nisu obvezujuće. Pretprijave koriste MailChimp te se mogu dijeliti sa PROXIMA CONSULTING – RISK AND QUALITY MANAGEMENT d.o.o. Pretprijavom se slažete da Vas kontaktiramo s dodatnim informacijama u vezi ovog seminara u budućnosti. Više u Politici privatnosti.

Imate pitanja?

Nazovite nas
095 909 3282

Pošaljite nam e-mail
mi.smo@educateam.hr

Pišite nam
Ilica 71, 10000 Zagreb