Tko smo: Predavači

Educateam d.o.o. je specijalizirana tvrtka za podršku i razvoj svima koji žele kvalitetno i brzo unaprijediti svoje poslovne i osobne vještine te svoje znanje povisiti i primijeniti na višoj razini.

Prenosimo teorijsko i praktično znanje, primjenjivo već sutra.

Educateam d.o.o. ima važeće ovlaštenje Uprave za politiku javne nabave gospodarstva, poduzetništva i obrta RH, KLASA: UP/I-406-01/14-01/14, URBROJ: 526-06-02-03/6-20-7, za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave, s rokom važenja od 24.08.2020. do 04.11.2023. godine. Također i u prethodnom razdoblju tvrtka je imala ovlaštenje Uprave za politiku javne nabave gospodarstva, poduzetništva i obrta RH, KLASA: UP/I-406-01/14-01/14, URBROJ: 526-06-02-02/17-05, za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave, s rokom važenja od 04.11.2017. do 04.11.2020. godine te ovlaštenje Uprave za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva RH, KLASA: UP/I-406-01/14-01/14, URBROJ: 526-06-02-01/7-14-02 za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave, s rokom važenja od 04.11.2014. godine do 04.11.2017. godine.

Sukladno izdanom ovlaštenju uvršteni smo u Registar nositelja programa objavljenog na Portalu javne nabave (http://www.javnanabava.hr/default.aspx?id=3724) pod evidencijskim brojem 43.

Detaljne podatke o odobrenim programima usavršavanja nakon njihova uvrštavanja u Popis programa usavršavanja, uključujući i podatke o načinu prijave, pogledajte u rubrici “Javna nabava-programi usavršavanja”.

Educateam d.o.o. ima odobrenje nastavnog programa Edukacije iz područja koncesija Ministarstva financija RH, KLASA: 363-01/14-01/603, URBROJ: 513-06-02-15-3 od dana 10.09.2015. godine.


Predavači

Pokušat ćemo biti koncizni u prikazu stručnosti, osposobljenosti i bogatom iskustvu naših predavača te po potrebi ažurirati iste.

Nikolina Bačurin, dipl.oec. je ovlašteni trener i specijalist iz javne nabave te direktorica sektora za pravne i opće poslove u Agenciji za ugljikovodike. Završila je Ekonomski fakultet u Zagrebu, program “Trening trenera u području javne nabave“ organiziran u sklopu EU projekta“Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey“, radionicu Hrvatske gospodarske komore i Ureda za javnu nabavu “Javna nabava – edukacija o sustavu javne nabave i postupcima javne nabave”, specijalizirani tečaj u organizaciji World Learninga, USAID-a Participian Training program (PTP) i Urban Instituta u Velikoj Britaniji– tema “Javna nabava”. Radno iskustvo je stjecala od stručnog suradnika do voditeljice ustrojstvene jedinice za javnu nabavu u Gradu Velika Gorica i Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija kao savjetnica za javnu nabavu. Predavač je na specijalističkom programu izobrazbe iz područja javne nabave i programima usavršavanja u organizaciji više ovlaštenih nositelja programa te na raznim seminarima i radionicama iz područja javne nabave.

Katarina Bandalović, univ. spec. oec. dugogodišnji rukovoditelj financija i računovodstva, ekonomski savjetnik s bogatim iskustvom na izradi i vođenju projekata i vještačenjima, predavač na brojnim seminarima, ovlašteni računovođa, mentor, napisala pedesetak stručnih radova iz područja računovodstva i javnih financija, autor prvog hrvatskog Priručnika za knjigovodstvo malih poduzetnika, autor nedavno izdane knjige “Carine u Republici Hrvatskoj 2014/2015, Carinski sustav EU i njegova primjena u RH”. 

Doris Brnobić Rajlić, dipl.iur. –  zaposlena je na poslovima voditeljice Odsjeka za opće i pravne poslove u Odjelu za opće, pravne i kadrovske poslove Opće bolnice Pula, obavljala je i poslove rukovoditelja Službe za opće, pravne i kadrovske poslove, te uz rad na pravnim poslovima, sudjeluje u rješavanju specifičnih problema vezanih uz ljudske resurse. Generalna je punomoćnica ustanove pred sudovima. U više navrata bila je mentorica pripravnicima / vježbenicima – diplomiranim pravnicima. Završila je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i  položila pravosudni ispit. Radno iskustvo stjecala je od poslova vježbenice i savjetnice do zamjenice državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Puli-Pola, gdje uz je uz rad sudjelovala na brojnim seminarima i savjetovanjima u organizaciji Pravosudne akademije. Značajno iskustvo iz raznih područja prava stekla je višegodišnjim zastupanjem pred sudom, stručnim usavršavanjem te sudjelovanjem na brojnim seminarima i radionicama.

Daria Duždević, dipl. iur. diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, položila državni stručni ispit i pravosudni ispit. Horizon 2020, Green Public Procurement Procedures, javni menadžment i dobro upravljanje, proračunsko računovodstvo i financije, upravljanje ljudskim potencijalima, trening trenera – osnovni trening za stjecanje kvalifikacije trenera u državnoj službi, samo je dio programa njenog stručnog usavršavanja. Iskustvoiz područja javne nabave stekla je višegodišnjim radom na žalbenim predmetima u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Dodatno nastavno i stručno iskustvo stekla je kao stručni suradnik II, stručni suradnik te asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje pravo, na Sveučilištu u Splitu, Sveučilišni studijski centar za stručne studije u Zagrebu, predmet: Pravni okvir poduzetništva, Javna nabava i Trgovačko pravo (2006. – 2012.). Predavač je na specijalističkom programu izobrazbe iz područja javne nabave te na raznim seminarima i radionicama iz područja javne nabave, kao i koautor brojnih knjiga i autor članaka iz područja javne nabave. 

Karmen Kmetović Prkačin

Karmen Kmetović Prkačin, magistra socijalne psihijatrije i sociopatologije, psihoterapeutkinja i spisateljica. Rođena je 1979. godine u Dubrovniku, na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplo­mirala socijalni rad, na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu magistrirala socijalnu psihijatriju i sociopatologiju. Članica je europskog instituta za psihoterapiju (EAP). Završila je edukaciju za praktičara neurolingvističke psihoterapije te je akreditirana fascilitatorica programa „Take charge of your life“ Instituta „William Glasser“. Ima prethodno radno iskustvo više stručne savjetnice u Zavodu za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Bavi se edukacijom, psihoterapijom i savjetovanjem. Kao voditeljica i stručna suradnica sudjelo­vala je na brojnim radionicama i projektima. Autorica je programa prevencije virtualnog nasilja kod djece i programa Upravljanje stresom. Predsjednica je Udruge za promociju i zaštitu mentalnog zdravlja „Horizon“.

Jakša Lucarić, dipl.iur., odvjetnik Diplomirao je na Pravnom Fakultetu u Zagrebu. Radno iskustvo stekao je u odvjetničkom društvu iz Zagreba te se nastavlja baviti odvjetništvom u svojem odvjetničkom uredu u Zagrebu do danas. Tijekom odvjetničke prakse pruža sve oblike pravne pomoći fizičkim i pravnim osobama u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava i pravnih interesa, kao punomoćnik tvrtki, ustanova i pojedinaca u okviru svih pravnih područja, a isto tako pruža pravnu pomoć i poslodavcima i radnicima. Predavač je na različitim pravnim temama i u nastojanju pružanja sveobuhvatne pravne pomoći, uz održavanje klasičnih seminara, snimio i videoseminar.

Mihaela Matokanović Džimbeg, dipl.iur. ovlašteni je trener iz javne nabave. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, položila državni stručni ispit, završila specijalizirani program za trenere u sustavu javne nabave, edukaciju ’Public Procurement for EU Funded Projects’’ u organizaciji ‘’European Academy for Taxex, Economics and Law’’, trening trenera u Ministarstvu uprave, osnovni modul i antikorupcijski modul, Upravljanje projektnim ciklusom, 1. i 2. u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija. Iskustvo na poslovima javne nabave stekla je radeći u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave te kao zaposlenik javnog naručitelja. Dodatno stručno usavršavanje i dodatno radno iskustvo stekla je kao međunarodni stručnjak u projektu Harmonisation of Competition and Public Procurement Systems in Ukraine with EU Standards, komponenta javna nabava. Bila je članica radne skupine za pripremu pregovora za poglavlje pregovora pravne stečevine Europske unije 5. – javne nabave. Predavač je na domaćim i međunarodnim simpozijima, konferencijama i seminarima na temu prava i prakse javne nabave, koncesija i javno-privatnog partnerstva.  Autor je većeg broja stručnih članaka na temu javne nabave objavljenih u knjigama, zbornicima radova i drugim stručnim publikacijama.

Ivana Mijić Vulinović, rođena u Dubrovniku 1981. godine, diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, završava doktorski studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Osim rada u struci na sudu i privatno iza sebe ima dugogodišnje iskustvo u medijima kao urednica i voditeljica radijskih i televizijskih emisija te autorica kolumni pravnog sadržaja. U zadnje vrijeme najviše je posvećena znanstvenim radovima iz područja međunarodnog prava, posebno ljudskih prava, u okviru kojih je, uz medijska prava i slobode, uvelike usmjerena na međunarodno-pravnu, neizostavno i nacionalnu regulativu obiteljsko-pravnih odnosa.

Sanja Mjertan, mag.iur. je ovlašteni trener iz javne nabave te voditeljica Službe za pravne, kadrovske i opće poslove. Završila je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, specijalistički program izobrazbe u području javne nabave i specijalizirani program za trenere u sustavu javne nabave u organizaciji Ureda za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Cards 2002 Twinning projektom „Jačanje sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj“. Radno iskustvo stjecala je od poslova dipl.pravnika, voditelja Odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova, voditelja Službe za opće, pravne i tehničke poslove do pomoćnika za pravne, kadrovske i tehničke poslove te obavljajući poslove pripreme i provedbe postupaka javne nabave kao ovlaštena osoba kod više različitih javnih naručitelja. Kao nastavnik/predavač održavala je nastavu u više predmeta te bila u niz navrata mentorica na stručnoj praksi studentima upravnog studija. Održala je nekoliko live seminara i snimila videoseminar. U timu je stručnjaka iz prakse on-line knjižnice, jedan od predavača u online učilištu te jedan od autora u on-line novinama. Predavač je na specijalističkim programima izobrazbe i programima usavršavanja iz područja javne nabave u organizaciji više ovlaštenih nositelja programa te održava predavanja iz različitih područja prava i prakse: ugovorno, radno pravo, zdravstveno pravo, pravo na pristup informacijama, zaštita osobnih podataka, ovrha na plaći i dr. na raznim seminarima, radionicama i ostalim oblicima edukacije. Autor je i koautor više stručnih radova objavljenih u stručnim časopisima i zbornicima.

Danijela Pažur Ivančić

Danijela Pažur Ivančić, dipl.iur. je ovlašteni trener iz javne nabave, načelnica Sektora za ključne korisnike i upravljanje nabavnim kategorijama u Državnom uredu za središnju javnu nabavu. Završila je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i training program „Public Procurement for EU Founded Projects – Avoid irregularities“, Berlin, European Academy for Taxes, Economics & Law te položila pravosudni ispit. Značajno iskustvoiz područja javne nabave stekla je višegodišnjim radom na žalbenim predmetima u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave na radnom mjestu stručnog savjetnika.Također je radno iskustvo stekla obavljajući vježbeničku praksu u zajedničkom odvjetničkom uredu Petrić, Mihalić, Kljaić, Varaždin i praksu u svojstvu sudačkog vježbenika na Općinskom sudu u Zagrebu. Radila je i kao samostalni upravni referent u Odjelu za kadrovske i pravne poslove Središnjega ureda Porezne uprave Ministarstva financija te kao savjetnik za opće i pravne poslove u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Mauro Počekaj, dipl.iur.  zaposlen je u Uredu načelnika Policijske uprave istarske i polaznik poslijediplomskog specijalističkog studija “Financijsko pravo trgovačkih društava”. U sklopu radnih zadataka analizira postupanja vezana za zaštitu temeljnih ljudskih prava i sloboda te predlaže odgovarajuće mjere i radnje.  Radi na pravnim poslovima, prvenstveno sa zakonima i podzakonskim aktima koji su u vezi s djelokrugom rada ministarstva, ali i ostalih zakonskih i podzakonskih propisa.

Mr.sc. Lidija Radaković, dipl.oec. Diplomirala je i magistrirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku te je voditelj Odjela za nabavu u Općoj županijskoj bolnici Požega. Završila je specijalistički program izobrazbe iz javne nabave i specijalizirani program za trenere u sustavu javne nabave. Autor je i koautor radova iz područja javne nabave.

Marija Renić, dipl. pol. Diplomirala je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Digitalnim marketingom se bavi dugi niz godina, a zadnjih pet godina intenzivno prati i proučava svijet društvenih mreža. Savjetujući klijente i radeći kao predavač, sakupila je veliko iskustvo i dobila uvid o stvarnom stanju upotrebe društvenih mreža u Hrvatskoj. Kao konzultant, radi s malim poduzetnicima u pronalaženju optimalnih načina kako najbolje iskoristiti mogućnosti društvenih mreža za rast poslovanja i komunikaciju s postojećim te potencijalnim klijentima. Kontinuirano se usavršava sudjelujući na konferencijama i online seminarima. Trenutno je u procesu pripreme za dobivanje Facebook certifikata.

Vlasta Roška

Dr.sc. Vlasta Roška, prof.v.š. je ovlašteni porezni savjetnik, ovlašteni revizor i ovlašteni računovođa. Završila je Ekonomski fakultet u Osijeku, magistrirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i doktorirala je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Stručno iskustvo stjecala je kroz poslove šefa računovodstva u trgovačkoj i izdavačkoj djelatnosti te u multinacionalnoj kompaniji. Zadnjih desetak godina radi u svojem društvu Total Balance d.o.o., za reviziju i računovodstvo. Nakon položenog ispita za poreznog savjetnika osnovala je i VLASTA ROŠKA POREZNO SAVJETOVANJE j.t.d.. Petnaest godina radi kao predavač na stručnim studijima iz predmeta Računovodstveno informacijski sustavi, Revizija, Financijsko računovodstvo te Računovodstvo banaka. Mentor je mnogim studentima pri pisanju završnih radova. Također, predaje i na raznim seminarima iz područja računovodstva i poreza, te je snimila video seminare i live seminar. Izlagala je kao autor i koautor na mnogim međunarodnim konferencijama te objavila više stručnih i znanstvenih radova.

Daniel Sever

Nakon završenog Pravnog fakulteta u Zagrebu i kraćeg razdoblja rada u komercijalnim rentnim osiguranjima, od 2002. godine radi u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, na Odjelu primjene međunarodnih ugovora, HZMO Zagreb. Nakon položenog pravosudnog ispita 2006. godine radi u Odjelu za pravne poslove kao koordinator na poslovima pravnog zastupanja Zavoda u svim građanskim i trgovačkim sporovima koje Zavod vodi.  Paralelno od 2008. radi na poslovima vezanim za prijave radnika zbog mobbinga  i zaštite dostojanstva, te kasnije vodi i sve postupke po prijavama zbog povreda radnih obveza radnika Zavoda.Uz uspješno vođenje tijekom godina nekoliko tisuća najsloženijih parničnih sporova za Zavod pred različitim sudovima, kako iz područja radnog i socijalnog prava, tako i iz područja trgovačkog  i odštetnog prava, tijekom  2013. je završio i verificirani dodatni program izobrazbe Pravnog fakulteta u Zagrebu za zastupanje javnopravnih tijela. Od 2013. je viši koordinator za poslove pravnog zastupanja u HZMO Zagreb, a od početka 2014. radi kao načelnik Odjela za pravne i kadrovske poslove HZMO Zagreb, te vodi sve pravne i kadrovske poslove iz nadležnosti Područne službe u Zagrebu.Kroz navedeno dugogodišnje razdoblje rada u HZMO-u, objavljeno mu je više stotina stručnih članaka iz područja radnog prava, mirovinskog osiguranja, te prava osiguranja i odštetnog prava, u različitim stručnim časopisima i pravnim portalima: Informator, Ius info, Računovodstvo i porezi u praksi, Radni odnosi u praksi, Zaštita na radu, časopis Poslovni savjetnik, časopis Udruga  i drugi izdavači, te su mu objavljene i  dvije knjige propisa sa autorskim komentarima: Zbirka propisa iz mirovinskog osiguranja, izdanje Novi Informator, 2005. i Mirovinsko osiguranje u RH, izdanje Novi Informator, 2009.

Zoran Turuk

Zoran Turuk, dipl.oec. je ovlašteni trener iz javne nabave i načelnik Sektora za javnu nabavu, informatiku, komunikacije i informacijsku sigurnost Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Nakon stjecanja zvanja diplomiranog ekonomiste završio je dodatna osposobljavanja: program izobrazbe za rukovodeće državne službenike (Državna škola za javnu upravu), trening trenera u području javne nabave (Ministarstvo gospodarstva – IPA višekorisnički projekt “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey“), specijalistički program izobrazbe u području javne nabave, tečaj za internog auditora prema normi ISO 9001 (CRS), tečaj za vodećeg auditora prema normi ISO 9001 (LRQA), tečaj za osobu odgovornu za sigurnosnu zaštitu u luci (Pomorski fakultet Rijeka), tečaj Upravljanje projektnim ciklusom – početna razina (Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU) i ima položen državni stručni ispit. Radno iskustvo na poslovima javne nabave stekao je kao pomoćnik predstojnika Ureda za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske i u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske. Predavač je na specijalističkom programu izobrazbe iz područja javne nabave u organizaciji više ovlaštenih nositelja programa te na raznim seminarima i radionicama iz područja javne nabave, kao i autor i koautor više stručnih radova.