Jednostavna i javna nabava

O programu

Datum održavanja: 1. 12. 2020.
Predavač: Sanja Mjertan, mag. iur.
Cijena: 990,00 kuna

Broj odobrenja: 2020-0412

Bodovi za polaznike: 8


PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE – webinar

Jednostavna i javna nabava:

sukob interesa, načela i posebni propisi, stranci, kriteriji, podugovaratelji/oslanjanje/zajednica ponuditelja

specifičnosti, rizici i preporuke u EU projektima

Trajanje: 8 nastavnih (školskih) sati, od 9:00 do 16:00 h

Platforma: Google Meet – jednostavan pristup iz ureda ili doma

Potrebno računalo (stolno ili laptop), tablet ili mobitel s internetskom vezom

Vrijeme održavanja: 1.12.2020. od 9:00 do 16:00 h

rukovanje 2 uz laptop.jpg

PROGRAM WEBINARA

SATNICA I TEME PREDAVANJA:

Vrijeme izvedbeNastavni satTema predavanja
9:00 – 10:301. i 2. sat (90 min)Izrada plana nabave i priprema postupka javne nabave – specifičnosti, rizici i preporuke  
– Plan nabave i specifičnosti kod izrade plana nabave za potrebe projekata sufinanciranih EU sredstvima  
– Nadležnost i postupanje posredničkih tijela koja kontroliraju provedbu javne nabave na projektima sufinanciranim EU sredstvima  
-Izjave o (ne)postojanju sukoba interesa i upravljanje potencijalnim sukobom interesa  
– Priprema postupka javne nabave i dokumentacije o nabavi: prethodno savjetovanje i analiza tržišta u javnoj nabavi: Kako?  
10:30-10:4515 min Pauza
 10:45 -12:153. i 4. sat (90 min)Izrada dokumentacije o nabavi i izrada poziva za dostavu ponuda: najčešće pogreške, rizici ulaganja žalbe i financijskih korekcija – preporuke za obveznike i neobveznike Zakona o javnoj nabavi s primjerima provedenih nabava (javna i jednostavna nabava) sufinanciranih sredstvima EU  
– Dokumentacija o nabavi sukladno Zakonu o javnoj nabavi i Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave i EU projektima  – Izrada poziva za dostavu ponuda u postupcima jednostavne nabave prema načelima javne nabave  
– Primjena Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD obrazac) u dokumentaciji o nabavi – novine u EOJN RH  
– Troškovnik u sustavu e-nabave i napredni elektronički potpis
12:15-12:3015 min Pauza
12:30-13:155. sat
(45 min)
Kriterij za odabir gospodarskog subjekta i ponude, najčešće pogreške, rizici ulaganja žalbe i financijskih korekcija – preporuke za obveznike i neobveznike Zakona o javnoj nabavi sa stajalištima DKOM-a i primjerima provedenih nabava sufinanciranih sredstvima EU
– Dokazi za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta
– Kriteriji za odabir ponude s metodologijom ocjene ekonomski najpovoljnije ponude
– Sudjelovanje više subjekata u ponudi (zajednica ponuditelja, podizvoditelji, oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata)
– primjeri iz prakse i stajališta DKOM-a
13:15-14:006. sat
(45 min)
Pregled i odabir ponuda, sklapanje i izmjena ugovora o javnoj / jednostavnoj nabavi – rizici i preporuke
– Pregled ponuda, upotpunjavanje i pojašnjavanje dokaza, izuzetno niskih cijena, kriterij jednakovrijednosti te odabir ponuda u postupcima javne nabave, jednostavne nabave i EU projektima
– obvezna primjena e-Certisa u postupcima javne nabave
– ponuditelji s poslovnim nastanom izvan Republike Hrvatske i strani državljani u postupcima jednostavne i javne nabave
– starost dokumenata – novine
– Postupak donošenja odluke o odabiru i poništenju
– Žalbeni rok i rok mirovanja
– Novine u sustavu upravljanja izvršenjem ugovora o javnoj nabavi: izmjene ugovora o javnoj nabavi (bitne i nebitne), opcije prije raskida ugovora o javnoj nabavi  
– Postupak u slučaju potrebe sklapanja izmjena ugovora o javnoj nabavi u projektima financiranim EU sredstvima  
14:00-14:3030 min Pauza
14:30-15:157. sat
(45 min)
Nadzor i pravna zaštita – rizici, posljedice i preporuke  
– Nadzor nad provedbom Zakona o javnoj nabavi i provedbom projekata sufinanciranih EU sredstvima
– Pravna zaštita
– e-žalba u postupcima javne nabave
– Postupovne pretpostavke za postupanje DKOM-a i osobito bitne povrede u postupcima javne nabave
– Posljedice kršenja zakonskih odredbi o bitnim i nebitnim izmjenama ugovora o javnoj nabavi
– Financijske korekcije u postupcima nabave sufinanciranim EU sredstvima
15:15-16:008. sat
(45 min)
Pravna zaštita i financijske korekcije  
– Ekonomski najpovoljnija ponuda, nova praksa i stajališta DKOM-a
– Najčešće pogreške naručitelja i ponuditelja u postupcima javne nabave i kako ih izbjeći
– Financijske korekcije u postupcima nabave sufinanciranim EU sredstvima i kako ih izbjeći  

Prijave su moguće do 30.11.2020. do 12,00 h 

Tehničke upute će zaprimiti svaki prijavljeni polaznik do održavanja webinara.

Predavačica: Sanja Mjertan, mag.iur. ovlašteni trener s praktičnim iskustvom provedbe postupaka javne nabave i EU projekata kod više naručitelja i ponuditelja

Kotizacija: 990,00 kn po polazniku (PDV se ne obračunava sukladno članku 90. Zakona o porezu na dodanu vrijednost)

Popust na količinu: -10% za kotizacije drugog, trećeg i četvrtog polaznika. Za 5+ polaznika, obratite se na mi.smo@educateam.hr za ponudu

Kotizaciju molimo uplatiti na poslovni račun Educateam d.o.o. IBAN: HR3624020061100716677, prema podacima s ponude, najkasnije do dana održavanja.