COVID-19 i nabava prehrambenih proizvoda – webinar

O programu

Datum održavanja: 2. 12. 2020.
Predavač: Sanja Mjertan, mag. iur.
Cijena: 990,00 kuna

Broj odobrenja: 2020-0413

Broj bodova za polaznike: 8


PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE – webinar

COVID-19 i nabava prehrambenih proizvoda:

kriteriji ENP, burza roba, otvoreni i pregovarački postupak bez prethodne objave

Trajanje: 8 nastavnih (školskih) sati, od 9:00 do 16:00 h

Platforma: Google Meet – tehnički jednostavan pristup iz ureda ili doma

Potrebno računalo, tablet ili mobitel s pristupom internetu

Vrijeme održavanja: 2.12.2020. od 9:00 do 16:00 h

PROGRAM WEBINARA

SATNICA I TEME PREDAVANJA:

Vrijeme izvedbeNastavni satTeme predavanja  
9:00 – 10:301. i 2. sat (90 min)Izrada plana nabave i priprema postupka javne nabave – specifičnosti, rizici i preporuke
– planiranje nabave i izrada Plana nabave
– izjave o (ne)postojanju sukoba interesa i upravljanje potencijalnim sukobom interesa
– priprema postupka javne nabave i dokumentacije o nabavi: prethodno savjetovanje i analiza tržišta u javnoj nabavi: Kako? Problemi uzrokovani pandemijom i kako ih umanjiti? Lokalni dobavljači? Standardi kvalitete? 
10:30-10:4515 min Pauza
 10:45 -12:153. i 4. sat (90 min)Izrada dokumentacije o nabavi i izrada poziva za dostavu ponuda: najčešće pogreške i rizici ulaganja žalbe
– dokumentacija o nabavi sukladno Zakonu o javnoj nabavi i Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi – otvoreni postupak javne nabave
– potreba nabave povećane količine prehrambenih proizvoda i nemogućnost isporuke od ugovorenog dobavljača? – primjena pregovaračkog postupka bez prethodne objave – novine
– izrada poziva za dostavu ponuda u postupcima jednostavne nabave prema načelima javne nabave
– primjena Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD obrazac) u dokumentaciji o nabavi – novine u EOJN RH
– troškovnik u sustavu e-nabave i napredni elektronički potpis
12:15-12:3015 min Pauza
12:30-13:155. sat
(45 min)
Kriterij za odabir gospodarskog subjekta i ponude, najčešće pogreške, rizici ulaganja žalbe i financijskih korekcija – preporuke za obveznike i neobveznike Zakona o javnoj nabavi sa stajalištima DKOM-a i primjerima provedenih nabava sufinanciranih sredstvima EU – Dokazi za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta – Kriteriji za odabir ponude s metodologijom ocjene ekonomski najpovoljnije ponude – Sudjelovanje više subjekata u ponudi (zajednica ponuditelja, podizvoditelji, oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata) – primjeri iz prakse i stajališta DKOM-a
13:15-14:006. sat
(45 min)
Pregled i odabir ponuda, sklapanje i izmjena ugovora o javnoj / jednostavnoj nabavi – rizici i preporuke
– pregled ponuda, upotpunjavanje i pojašnjavanje dokaza, izuzetno niskih cijena, kriterij jednakovrijednosti te odabir ponuda u postupcima javne nabave i jednostavne nabave
– obvezna primjena e-Certisa u postupcima javne nabave
– ponuditelji s poslovnim nastanom izvan Republike Hrvatske i strani državljani u postupcima jednostavne i javne nabave
– starost dokumenata – novine
– postupak donošenja odluke o odabiru i poništenju
– žalbeni rok i rok mirovanja
– novine u sustavu upravljanja izvršenjem ugovora o javnoj nabavi: izmjene ugovora o javnoj nabavi (bitne i nebitne), opcije prije raskida ugovora o javnoj nabavi
14:00-14:3030 min Pauza
14:30-15:157. i 8. sat (90 min)Nadzor i pravna zaštita – rizici, posljedice i preporuke
– nadzor nad provedbom Zakona o javnoj nabavi
– pravna zaštita
– e-žalba u postupcima javne nabave
– postupovne pretpostavke za postupanje DKOM-a i osobito bitne povrede u postupcima javne nabave
– ekonomski najpovoljnija ponuda, nova praksa i stajališta DKOM-a
– najčešće pogreške naručitelja i ponuditelja u postupcima javne nabave i kako ih izbjeći
– posljedice kršenja zakonskih odredbi o bitnim i nebitnim izmjenama ugovora o javnoj nabavi

Prijave su moguće do 30.11.2020. do 16,00 h.

Prije održavanja webinara svaki polaznik će dobiti tehničke upute

Predavačica: Sanja Mjertan, mag.iur. ovlašteni trener s iskustvom provedbe postupaka javne nabave i EU projekata kod više naručitelja i ponuditelja

Kotizacija: 990,00 kn po polazniku (PDV se ne obračunava sukladno članku 90. Zakona o porezu na dodanu vrijednost)

Popust na količinu:

-10% za kotizacije drugog, trećeg i četvrtog polaznika. Za 5+ polaznika, obratite se na mail: mi.smo@educateam.hr za ponudu

Kotizaciju molimo uplatiti na poslovni račun Educateam d.o.o. IBAN: HR3624020061100716677, prema podacima s ponude, najkasnije do dana održavanja.