Javna nabava

COVID-19 i nabava prehrambenih proizvoda

U “Narodnim novinama” br. 41/2012 od 3.4.2020. god. objavljena je Odluka o uvjetima i kriterijima koje pri javnoj nabavi moraju zadovoljiti poljoprivredni i prehrambeni proizvodi. Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Za vrijeme trajanja bolesti COVID-19 javni naručitelj će poljoprivredne i prehrambene proizvode nabavljati od gospodarskih subjekata, obvezno primjenjujući...

Read more ...

Smjernice EK i COVID-19

 Službeni list Europske unije KOMUNIKACIJA KOMISIJE Smjernice Europske komisije za primjenu okvira za javnu nabavu u kriznoj situaciji uzrokovanoj bolešću COVID-19 (2020/C 108 I/01) Mogućnosti i fleksibilnost koje nudi okvir za javnu nabavuOdabir postupaka i rokova u okviru EU-a za javnu nabavu – posebno u hitnim situacijama i situacijama iznimne žurnostiIzbor postupkaU hitnim situacijama -...

Read more ...

Zakon o javnoj nabavi

ažetak mišljenja Povjerenika za informiranje, od 01.06.2017. godine:   Za pravilnike o jednostavnoj javnoj nabavi nije potrebno provoditi savjetovanje s javnošću. Istovremeno, zauzeto je stajalište kako je u svrhu transparentnosti i otvorenosti potrebno dosljedno provoditi odredbe o objavi dokumenata i akata iz postupaka jednostavne nabave na internetskoj stranici tijela sukladno članku 15., stavak 3. te...

Read more ...

e-Certis

Ne zaboravite kako je od 18. listopada 2018. obvezno korištenje e-Certis baze! Što je e-Certis? e-Certis je informacijski sustav s pomoću kojeg možete lakše saznati koje su potvrde potrebne u postupcima javne nabave diljem EU-a. Sustav e-Certis: – europskim poduzećima koja namjeravaju sudjelovati u postupku javne nabave pruža informacije o dokazima koje je potrebno dostaviti, a – javnim naručiteljima koji ocjenjuju ponude iz raznih država...

Read more ...

Novi EU pragovi

Novi EU pragovi za primjenu u javnoj nabavi u 2022. i 2023. godini EU pragovi (docx)Preuzmi Nove vrijednosti EU pragova od 1.1.2020. god.

Read more ...

Izmjene i dopune Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave

Novosti Izmjene i dopune Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave objavljene su u "Narodnim novinama" br. 75/2020 od 1.7.2020. god. i stupile na snagu 8.7.2020. god. Svi postupci koji su pokrenuti prije stupanja na snagu navedenih Izmjena i dopuna trebaju se dovršiti prema odredbama Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te...

Read more ...