Zabrana zapošljavanja i iznimke

 U “Narodnim novinama” br. 41/2012 od 3.4.2020. god. objavljena je Odluka o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. god.

Ova se Odluka primjenjuje na sve proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna utvrđene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika sukladno pravilniku kojim se uređuje način utvrđivanja proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te način vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (u daljnjem tekstu: obveznici) i na sve izvore financiranja.

Odluka je stupila na snagu prvoga dana od dana objave.

Od dana stupanja na snagu ove Odluke, obveznicima se zabranjuje novo zapošljavanje te prijem službenika i namještenika na neodređeno i određeno vrijeme bez obzira na izvore financiranja osiguranih rashoda za zaposlene.

Od dana stupanja na snagu ove Odluke zabranjuje se sklapanje novih ugovora o djelu.

Iznimno, novo zapošljavanje i prijem službenika i namještenika te sklapanje ugovora o djelu je dopušteno:

– u ustanovama u zdravstvu za zdravstveno osoblje i

– ako za to postoji opravdani i obrazloženi razlog, u kojem je slučaju za to potrebno dobiti prethodnu suglasnost ministra financija.

doktori u hodu.jpg


Za vrijeme važenja ove Odluke neće se primjenjivati:

– Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (»Narodne novine«, br. 70/16, 50/17, 37/18, 71/18, 91/18 i 33/20) i

– Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 70/16, 74/17 i 71/18).