Odgovorna prijava sigurnosnih problema

Ako vjerujete da ste otkrili sigurnosni problem ili problem privatnosti u nekoj Educateamovoj usluzi informacijskog društva, molimo, prijavite nam ga.

Načelno, primamo prijave za sve Educateamove projekte, servise i usluge, uključivo vlastito razvijen softver, softver kojeg koristimo i poslužitelje, što uključuje, ali nije ograničeno na, domene i poddomene educateam.hr, znanstvenikumeni.org, togetherforknowledge.eu, tfki.xyz, supremum.xyz.

Kako prijaviti problem?

Možete se obratiti na it@educateam.hr. Ako vjerujete da su podaci koje nam trebate poslati osjetljivi, u direktnoj komunikaciji ćemo se dogovoriti za sigurniji kanal komunikacije.

Educateam neće poduzimati pravne radnje protiv osoba koje odgovorno postupe u prijavi problema te obavijeste Educateam direktno o sigurnosnom problemu ili problemu privatnosti bez prethodne javne objave ili iskorištavanja problema.